dijous, 13 de desembre del 2012

Matemàtiques i Competència Lectora
Un seguit d'enllaços que us poden facilitar la tasca de treball de la competència lectora des de les Matemàtiques: Aquest enllaç proposa la comprensió de problemes de matemàtics, partint de la idea de “facilitar” el text per a alumnes nouvinguts. És d’ESO. Una de les estratègies més freqüents és la de desglossar una oració composta en oracions simples. També s’hi fan suggeriments per a la redacció d’enunciats.


És en castellà i per a primària. S’hi poden veure diferents maneres de treballar la comprensió: també desglossant el que es demana amb preguntes simples, utilitzant l’ajuda de dibuixos, relacionant conceptes...

http://xtec.cat/~sfabreg2/Arees/Taller%20mates/1trim/Fitxa1-COMPRENSIO%20ENUNCIATS.pdf

Aquestes fitxes són pensades per a 5è de primària, la finalitat és que l’alumne/a es plantegi quina de les preguntes proposades seria la correcta amb les dades que dóna l’enunciat i a més n’ha de justificar les raons.
Aquest és un document de la Generalitat Valenciana. La primera part està centrada en primària; partir de la pàg. 64 fa recomanacions sobre com expressar els enunciats de problemes de forma entenedora per a secundària.Aquest document explicita les fases de resolució d’un problema, a les pàg. 24 i 25; a la 26, ofereix una fitxa per a la comprensió de l’enunciat i la resolució del problema. El document és en castellà.
http://www.eleducador.com/ecu/index.php?option=com_content&view=article&id=154:comprension-lectora-de-problemas-matematicos&catid=50:matematicas&Itemid=41

Aquest altre no ofereix cap eina de treball; però aporta reflexió sobre el perquè de la incomprensió dels textos dels enunciats de problemes.


http://www.jordipujol.cat/files/CARME_edu21Tribuna111110.pdf

Enllaç informatiu de presentació de diversos materials relacionats amb les matemàtiques: per treballar la comprensió del text, l’estructura, enigmes i jocs, etc.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada