dijous, 13 de desembre del 2012

Matemàtiques i Competència Lectora
Un seguit d'enllaços que us poden facilitar la tasca de treball de la competència lectora des de les Matemàtiques: Aquest enllaç proposa la comprensió de problemes de matemàtics, partint de la idea de “facilitar” el text per a alumnes nouvinguts. És d’ESO. Una de les estratègies més freqüents és la de desglossar una oració composta en oracions simples. També s’hi fan suggeriments per a la redacció d’enunciats.


És en castellà i per a primària. S’hi poden veure diferents maneres de treballar la comprensió: també desglossant el que es demana amb preguntes simples, utilitzant l’ajuda de dibuixos, relacionant conceptes...

http://xtec.cat/~sfabreg2/Arees/Taller%20mates/1trim/Fitxa1-COMPRENSIO%20ENUNCIATS.pdf

Aquestes fitxes són pensades per a 5è de primària, la finalitat és que l’alumne/a es plantegi quina de les preguntes proposades seria la correcta amb les dades que dóna l’enunciat i a més n’ha de justificar les raons.
Aquest és un document de la Generalitat Valenciana. La primera part està centrada en primària; partir de la pàg. 64 fa recomanacions sobre com expressar els enunciats de problemes de forma entenedora per a secundària.Aquest document explicita les fases de resolució d’un problema, a les pàg. 24 i 25; a la 26, ofereix una fitxa per a la comprensió de l’enunciat i la resolució del problema. El document és en castellà.
http://www.eleducador.com/ecu/index.php?option=com_content&view=article&id=154:comprension-lectora-de-problemas-matematicos&catid=50:matematicas&Itemid=41

Aquest altre no ofereix cap eina de treball; però aporta reflexió sobre el perquè de la incomprensió dels textos dels enunciats de problemes.


http://www.jordipujol.cat/files/CARME_edu21Tribuna111110.pdf

Enllaç informatiu de presentació de diversos materials relacionats amb les matemàtiques: per treballar la comprensió del text, l’estructura, enigmes i jocs, etc.

dimecres, 12 de desembre del 2012

PISA y los procedimientos de instrucción directa de estrategias metacognitivas. Andrés Calero.
Un document molt interessant i molt a prop de les tesis que es treballen als centres dins de l'Impuls de la Lectura.... Val la pena llegir-lo (5 minuts)!!

Seguiu aquest link

Els contes: una font educativa. Aida Garcia.


Institut Miquel Martí i Pol. Cornellà. ILEC. El portafoli.

Treball realitzat durant el primer curs d'ILEC. Centres del Baix Llobregat. Institut Miquel Martí i Pol. Cornellà.

La Caixa Màgica

Un follet ens explica a través d'un conte la història d'una casa i, com, mitjançant la lectura i els lllibres, descobreix que casa seva és un món màgic.

Un duende nos explica a través de un cuento la historia de su casa, i como mediante la lectura i los libros descubre que su casa es un mundo màgico.
Versió en llengua castellana seguint aquest enllaç

El cervell no és un got per omplir, sinó un llum per encendre.

Evaluación de la Comprensión lectora. José A. Rivera-Jiménez


Competencias lectoras. Un modelo mexicano

"...Un Lector competente es aquel que puede comprender los diferentes niveles de un texto, y desarrolla además una actitud activa y participativa en todo el proceso lector.

...Relacionadas directamente con la escuela: El exceso de contenidos programáticos no da espacio a los docentes para promover la comprensión lectora.

...No se contrastan las interpretaciones de lectura.

...El trabajo de lectura está menos enfocado hacia lo procedimental * Esta carencia se refleja en que no ayudamos a los estudiantes a tomar conciencia de las herramientas que adquieren durante su proceso de lectura Relacionadas con las instituciones y autoridades educativas..." René Pérez Yanes