divendres, 21 de desembre del 2012

Bon Nadal i feliç any 2013!!!


¿Metacogni…qué? Un misterio. Andrés Calero.
Un apropament pràctic i molt enriquidor al concepte de metacognició.

Podeu trobar elements molt interessants. No és un document llarg i val la pena fer-li una ullada.

Seguiu aquest enllaç

Estratègies de lectura per afrontar les matemàtiques (algunes idees)

Les estratègies a aplicar són les mateixes que en les lectures d’altres matèries o les lectures habituals però caldrà fer incidència en algunes en particular.

ABANS DE LA LECTURA


 • Propòsit- objectiu de la lectura
 • Prelectura de títols, imatges, gràfics
 • Activació de coneixements previs
 • Fer prediccions a partir de títol, imatges o gràfics
 • Ajustar la velocitat lectora al propòsit i dificultat del text


DURANT LA LECTURA

Primera lectura sencera del text


 • Rellegir


 • Llegir i pensar : estimular el pensament, generar idees
 • Pensar en veu alta o parlar amb un mateix


 • Parar per pensar i comentar en veu alta - parlar molt amb la classe
 • Visualitzar- imaginar el que llegim
 • Fer servir marcadors per allò que és important, no s’entén, és clau (senyals com X, !, ?, colors)
 • Fer servir organitzadors gràfics: quadres, anotacions, fletxes, diagrames
 • Dibuixar :  pot ser interessant dibuixar esquemàticament el problema per visualitzar millor els fets i la pregunta, així com la solució. • Identificar els personatges: Qui hi ha?
 • Identificar els fets: què passa? Quins són els fets?
 • Identificar la pregunta o preguntes: quina és la pregunta?
  
 • Fer inferències:  molt sovint els problemes de matemàtiques necessiten informació que no apareix explícitament al text. Cal parar atenció als detalls. Per ajudar a inferir ens poem ajudar d’una altra estratègia:


 • Fer connexions:  amb les prediccions que hem fet
             amb el que sabem- coneixements previs, vida quotidiana
                           amb altres exercicis o problemes semblants

També és interessant preparar guies d’orientació per resoldre els exercicis més complicats o nous- petits passos per identificar què passa, arribar a fer un bon plantejament i cercar la solució.


DESPRÉS DE LA LECTURA

Reflexionar:  Què ha anat bé?  Quina part de l’estratègia o quines estratègies han funcionat?
             Què puc fer diferent?
                   Què puc aprendre d’altres estudiants?

Trobar l’error

Resumir i generalitzar:  Què hem fet?
               Què hem après?
               Què ens caldrà repassar, tornar a fer?
               Com podem fer servir el que hem après en altres ocasions?
               En quines altres situacions ens podem trobar un problema semblant?
               Ens trobem situacions com aquesta en la vida quotidiana?