dilluns, 7 de novembre del 2011

Presentació: Aprendizaje estratégico y metacognitivo

Estratègies: Cómo enseñar estrategias cognitivas en la escuela.

Un llibre de la Irene Gaskins i Thorne Elliot... Moltes idees!!
Avaluació: Model d'Avaluació Interna d'un centre

Guio d'anàlisi dels principis metodològics emprats per a la Lectura i Escriptura als Cicles. Document per a la reflexió

Valoració de la dedicació temporal a la Lectura i Escriptura
Valoració dels recursos emprats en la lectura i escripturaAvaluació: Dificultats d'aprenentatge i accions per a la Millora. Avaluació Interna. Departament d'Ensenyament.

Un document de l'any 2002 del Departament d'Ensenyament, amb moltes possibilitats dins del PILEC.Presentació: Felipe Zayas. La enseñanza de la competencia lectora.

Amb activitats concretes... Molt interessant

Video: Les idees de Sugata Mitra

Un bon complement a la feina que ens ocupa. No parla directament de Comprensió Lectora. Pot resultar molt productiu dedicar-li una estona:

Presentació: Felipe Zayas. La competencia lectora

diumenge, 6 de novembre del 2011

Document: Habilitats de Pensament. Classificació.


Presentació: Roser Salavert. Estratègies per millorar la competència lectora a partir de l’anàlisi de dade

Video: APRENDRE A APRENDRE...

Un motiu per a la reflexió: APRENDRE A APRENDRE.

Presentació: Isabel Bermejo.LA LECTURA. Reflexiones y propuestas didácticas
Presentació: Felipe Zayas. Competencia lectora.

Presentació: Enseñar destrezas y estrategias de lectura

Presentació: Roser Salavert. El què i el perquè dels objectius d'aprenentatge.

Taller Juliol 2011 sobre PILEC

View more presentations from Espai_Lic

Documents: Parlar i Escriure per aprendre...

Text de l'Arnau Cerdà.

Documents: Orientació i millora de la lectura i escriptura

Document: El model comunicatiu

Documents: el PLEC... Núvol de tags

Aquest núvol de paraules és el que es deriva del document que tenim a continuació, el PLEC (Pla de Lectura de Centre), document teòric de referència del Pla d'Impuls de la Lectura, i que podeu consultar on-line a continuació: