divendres, 21 de desembre de 2012

Estratègies de lectura per afrontar les matemàtiques (algunes idees)

Les estratègies a aplicar són les mateixes que en les lectures d’altres matèries o les lectures habituals però caldrà fer incidència en algunes en particular.

ABANS DE LA LECTURA


 • Propòsit- objectiu de la lectura
 • Prelectura de títols, imatges, gràfics
 • Activació de coneixements previs
 • Fer prediccions a partir de títol, imatges o gràfics
 • Ajustar la velocitat lectora al propòsit i dificultat del text


DURANT LA LECTURA

Primera lectura sencera del text


 • Rellegir


 • Llegir i pensar : estimular el pensament, generar idees
 • Pensar en veu alta o parlar amb un mateix


 • Parar per pensar i comentar en veu alta - parlar molt amb la classe
 • Visualitzar- imaginar el que llegim
 • Fer servir marcadors per allò que és important, no s’entén, és clau (senyals com X, !, ?, colors)
 • Fer servir organitzadors gràfics: quadres, anotacions, fletxes, diagrames
 • Dibuixar :  pot ser interessant dibuixar esquemàticament el problema per visualitzar millor els fets i la pregunta, així com la solució. • Identificar els personatges: Qui hi ha?
 • Identificar els fets: què passa? Quins són els fets?
 • Identificar la pregunta o preguntes: quina és la pregunta?
  
 • Fer inferències:  molt sovint els problemes de matemàtiques necessiten informació que no apareix explícitament al text. Cal parar atenció als detalls. Per ajudar a inferir ens poem ajudar d’una altra estratègia:


 • Fer connexions:  amb les prediccions que hem fet
             amb el que sabem- coneixements previs, vida quotidiana
                           amb altres exercicis o problemes semblants

També és interessant preparar guies d’orientació per resoldre els exercicis més complicats o nous- petits passos per identificar què passa, arribar a fer un bon plantejament i cercar la solució.


DESPRÉS DE LA LECTURA

Reflexionar:  Què ha anat bé?  Quina part de l’estratègia o quines estratègies han funcionat?
             Què puc fer diferent?
                   Què puc aprendre d’altres estudiants?

Trobar l’error

Resumir i generalitzar:  Què hem fet?
               Què hem après?
               Què ens caldrà repassar, tornar a fer?
               Com podem fer servir el que hem après en altres ocasions?
               En quines altres situacions ens podem trobar un problema semblant?
               Ens trobem situacions com aquesta en la vida quotidiana? 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada