dimarts, 8 de maig de 2012

Humor i Lectura. Forges i els llibres


La comprensió lectora: Qüestió de la classe de llengua? Ana Díaz-Plaja. Universitat de Barcelona.

D'aplicació directa a l'aula: Activitats de Primària

Algunes acitivitats de Competència Lectora:


Cicle Inicial:


http://es.calameo.com/read/00009984926b3c1fdd50e


http://es.calameo.com/read/0000998499951715d0742


http://es.calameo.com/read/0000998496d27353d9b4c


http://es.calameo.com/read/00014347098cb5b20be75


http://es.calameo.com/read/0001434709dd6c5f52eb7


http://es.calameo.com/read/000143470ca5b4c121336 (consciència fonològica)


http://es.calameo.com/read/000143470af6b89c763c8  (consciència fonològica)


Cicle mitjà:


http://www.juntadeandalucia.es/averroes/loreto/lectura/portada2.html (comprensió literal) (suport TIC)


http://es.calameo.com/read/0000998498dd1d69c3bea


http://es.calameo.com/read/00022287816631db1acc1


Cicle Superior:


http://es.calameo.com/read/000222878de28a414ccdd

http://es.calameo.com/read/000099849dc766f9842fe

Conferències IMPULS DE LA LECTURA 11-12.


Conferències IMPULS DE LA LECTURA. CURS 2011-2012.

Resums de les conferències:


http://www.xtec.cat/crp-santcugat/plaimpulslecturaconferencies.html
Prova de Competències bàsiques. Sisè de Primària. 2012. Models.

A continuació podeu disposar dels exemplars de les proves que s'han fet servir per a la realització de les Proves de Competències Bàsiques a sisè de primària, entre el 7 i 8 de maig de 2012.


- Llengua Catalana
- Llengua Castellana
- Llengua Anglesa
- Llengua Francesa
- Matemàtiques


Per obtenir-les, feu click aquí.

Conferència: Estimular la lectura, millorar la comunicació: les possibilitats de la lectura fàcil

Eugènia Salvador, codirectora de l’Associació Lectura Fàcil, va donar a conèixer a DIXIT, Centre de Documentació de Serveis Socials, els conceptes de lectura fàcil i llenguatge planer i la tasca que desenvolupa aquesta entitat sense ànim de lucre que treballa per apropar la lectura a les persones amb dificultats de comprensió lectora –un 30% de la població–.  Els materials de Lectura Fàcil són llibres, documetns o llocs web elaborats amb especial cura per a ser entesos per persones que tenen dificultats lectores, seguint les directrius internacionals de la Federació Internacional d'Associacions de Bibliotecaris i Institucions (IFLA) quant a llenguatge, contingut i forma. Si voleu veure la conferència, cliqueu sobre la imatge: