dimarts, 29 de gener de 2013

Competències bàsiques.


Material elaborat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.


Aquesta col·lecció la formen els documents per a la identificació i el desplegament de les competències 
bàsiques associades a les matèries del currículum a l'educació primària i a l'educació secundària obligatòria.Com explica el Departament a l'espai de Col·leccions, "La finalitat d'aquest document d'orientacions de competències bàsiques de l'àmbit lingüístic de l'educació primària és ajudar els centres a l'hora de desenvolupar el currículum de les àrees de llengua catalana i de llengua castellana.
El document conté les dimensions, les competències graduades en tres nivells d'adquisició al final de l'etapa, els continguts clau que contribueixen al desenvolupament de cadascuna de les competències, i les orientacions metodològiques i d'avaluació."

Des d'aquí podeu accedir-hi:


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada